Puheterapia

Mitä puheterapia on?

Puheterapiaan kuuluvat puheterapeuttinen arviointi ja tutkimus, kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus yksilö- tai ryhmäterapiana, vanhempien, omaisten tai lähiympäristön ohjaus, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelu ja käytön ohjaus ja kommunikaatioapuvälineiden käytön ohjaus.

Puheterapialla pyritään parantamaan asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä poistamalla, lieventämällä tai ehkäisemällä kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikaation ongelmia.

Mihin puheterapia perustuu?

Puheterapia perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka on tehty hoidosta vastaavassa yksikössä tai kuntouttavan puheterapeutin ja asiakkaan sekä lähiympäristön kanssa. Puheterapia on aina yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ja toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan, tavoitteista ja toimintatavoista sovitaan yhdessä. Puheterapia on yleensä pitkäkestoista, vaikeavammaisten puheterapia toteutuu yleensä 1-2 kertaa viikossa useamman vuoden ajan, lievemmissä häiriöissä harvemmin ja lyhyemmän aikaa. Puheterapeutilla on Valviran myöntämä lupa toimia terveydenhuoltoalan laillistettuna ammattihenkilönä.

Miten puheterapiaan pääsee?

Kela kustantaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian. Sitä haetaan Kelalta hoidosta vastaavan yksikön (esim. keskussairaala, kuntoutuslaitos, kehitysvammahuolto) tai terveyskeskuslääkärin tekemän kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja löytyy Kelan sivuilta mm. jäljempänä olevista linkeistä.

Puheterapian voi maksaa myös itse tai saada esimerkiksi vakuutusyhtiön kustantamana.

Kelan kuntoutus: www.kela.fi/kuntoutus

Kelan terapian palveluluvaus: Kelan terapioiden palvelukuvaus.pdf

Kelan toimistojen osoitteet ja palvelunumerot: www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet